Dvanáctičlenná skupina specialistů z Ameriky zahájila v Brdech další práce za účelem zkoumání prostoru navrženého pro případné umístění radaru protiraketové obrany USA ve Vojenském újezdu Brdy.
„Skupinu tvoří zástupci Velitelství vzdušných sil USA, Velitelství vzdušných sil USA v Evropě a také experti z Agentury pro protiraketovou obranu USA,“ informoval Petr Sýkora z tiskového odboru ministerstva obrany. Experti se ve vojenském újezdu podle Sýkory seznamují podrobněji s prostorem navrženým pro vybudování radarové stanice protiraketové obrany USA. Jejich úkolem je také ověřování infrastrukturní vybavenosti lokality a jejího okolí. „Američtí experti navazují na práci svých kolegů, kteří na území Vojenského újezdu Brdy zkoumali podmínky pro umístění radarové stanice protiraketové obrany v srpnu a v říjnu letošního roku,“ připomněl Sýkora.
Už v dubnu američtí specialisté prováděli v Brdech měření elektromagnetického pole, podobně jako v Polsku, kde Američané plánují umístit rakety, které by měly chránit radar v Česku.
Pro výzkum v Brdech mají specialisté mandát, který česká vláda udělila ministerstvu obrany v únoru 2004, aby resort pokračoval v technických konzultacích mezi USA a Českou republikou.