Majitel a restaurátor zámku Zbenice Jiří Češka narazil v podzemí na klenby starého kamenného mostu dlouhého 8,60 metru. Nechal jej obnažit a zjistil, že se jedná o vodní tvrz a příkop. Most je prý velice zachovalý. „Moc rád bych ho obnovil a zachoval, ale to potrvá minimálně dva roky,“ infomoval Deník Jiří Češka. Po mostě, který byl celá staletí zasypaný, jezdily do objektu zámku traktory a je prý neuvěřitelné, že jejich tíhu můstek unesl. „Rád bych obehnal vodním příkopem zámek kolem dokola, jako to bylo kdysi,“ pokračoval majitel. Jiří Češka zakoupil budovu za tři miliony korun a věnuje se zde restaurátorství. Do budoucna by zde chtěl majitel založit muzeum restaurovaných starožitností a kuriozit, vybudovat přednáškové sály a společenské místnosti, které by sloužily ke vzdělávacím a společenským účelům. Součástí objektu by měly být i restaurátorské dílny.

Zbenice byly roku 1547 připojeny k Bukovanům a tvrz byla od té doby využitá velmi málo a pravděpodobně zanikla. Takže se z ní dochovalo pouze tvrziště. V roce 1805 získal objekt Karel Schwarzenberg a připojil jej k orlickému panství. Od té doby až do roku 1948 byly Zbenice schwarzenberským majetkem. Po znárodnění se zde vystřídalo několik různých institucí, budovu nikdo neudržoval a nakonec prý jako majetek JZD Chraštice roku 1982 vyhořela. Potom ji družstvo provizorně zastřešilo, což podle současného majitele Jiřího Češky budovu zachránilo od nejhoršího.