Akce se uskuteční 10. prosince od 9 do 17 hodin v budově školy. Bude na téma zdravého životního stylu, zahrnující racionální výživu a pohyb jako prevenci civilizačních chorob. Každý si může nechat změřit hladinu cholesterolu a krevní tlak. Chybět nebudou ani přednášky na zajímavá témata věnovaná například problematice týraných dětí, zdravé výživy a podobně. Také zde budou odborníci hovořit o prevenci civilizačních onemocnění. Studenti oboru Zdravotnický záchranář předvedou ukázky resuscitace a první pomoci, žáci oboru Zdravotnický asistent ukázky svých dovedností v praktických činnostech. Každou celou hodinu budou podávány informace o obou maturitních oborech střední školy (Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent) a také o oborech vyšší odborné školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář).

„Způsob a intenzita života současné doby s sebou přinášejí značné množství rizikových faktorů, které často narušují harmonii lidského organismu. Věříme, že Den zdraví přispěje k uvědomění si těchto nebezpečí a k osvětě obyvatel našeho regionu,“ dodala Lucie Sirotková za Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Příbrami.