„Část myslivců volala po něčem jiném. Chceme snížit náklady a ušetřené peníze použít pro nově vznikající místní organizace nebo střelecké kluby,“ vysvětil Rudolf Fulín, prezident komory.
„Nemáme zájem dostat se do konfliktu s Českomoravskou jednotou. Myslivost je jenom jedna. Naopak při prosazování zájmů myslivců budeme postupovat společně,“ ujistil prezident nového sdružení.
„Oproti myslivecké jednotě, kde je zhruba devadesát tisíc držitelů loveckých lístků, ale nebudeme zřizovat okresní nebo krajské kanceláře. Roční náklady na každou z nich se pohybují kolem čtyř set tisíc korun,“ konstatoval Rudolf Fulín s vysvětlením, že v Benešově funguje jedna centrální kancelář, která veškerou administrativu řeší prostřednictvím elektronické pošty.
Každý myslivec musí mít platný lovecký lístek. Jeho platnost mu prodlouží na další rok po zaplacení povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti zpravidla okresní kancelář. Pokud lovec nemá záznam o zaplacení, nesmí střílet. To namátkově kontroluje i policejní inspektorát zbraní a střeliva. Členové Českomoravské myslivecké jednoty mají sjednané pojištění u své pojišťovny Halali.
„Členům naší komory lovecký lístek potvrdí přímo pojišťovna (pozn. red: Hasičská vzájemná pojišťovna), která má síť elektronicky propojených poboček, takže zároveň vlastně povede i evidenci našich členů. Tudíž nepotřebujeme placenou administrativní sílu,“ doplnil představitel Myslivecké komory s vysvětlením, že občanské sdružení, které bude organizovat výchovu myslivců, hospodářů i odborné zkoušky, uznává podle stanov již získanou kvalifikaci lovců i zkoušky jejich čtyřnohých pomocníků.


Prezident komory: kolem Halali bylo mnoho sporů

Zákonné pojištění má různou úroveň plnění v případě nějaké události. Myslivecká komora se prý proto snažila pro nimrody dojednat to nejlepší.
„Jedná se o dlouhou diskuzi o tom, jak má dělat komora servisní činnost pro myslivce, tedy své členy. Bylo mnoho sporů při řešení pojistného plnění od pojišťovny Halali. Byla vedena dlouholetá diskuze o potřebě nové a nezatížené organizace. A ta je nyní tady a myslivci mají možnost ji dotvořit k obrazu svému,“ připomněl další smysl vzniku nové organizace její prezident.


Tradiční myslivecká jednota přežila všechny režimy


Jednatel Okresního mysliveckého spolku v Příbrami Milan Kubů spatřuje ve vzniku další myslivecké organizace pouhý boj o klienty pojišťoven. „Máme svoji vlastní pojišťovnu Halali, kde jsou pojištěni naši členové a v tom vidím možný důvod vzniku komory. Naše členská základna by mohla být tučným soustem pro jakoukoliv jinou pojišťovnu. Držíme výši pojistného na přijatelné úrovni. Za roční členský příspěvek v jednotě dá myslivec 500 korun. V tom je ale i zákonné a úrazové pojištění,“ konstatoval Milan Kubů s tím, že nekritizuje podobné snahy. „Jen konstatuji, že naše sdružení vzniklo už v roce 1923 a ustálo všechny režimy. Vedle nás existuje také Řád svatého Huberta nebo Asociace profesionálních myslivců a nově od letošního roku Myslivecká komora. Přesto máme asi 95 tisíc členů,“ doplnil Milan Kubů.