Tisíce Italů žily kdysi na Milínsku, Novoknínsku i v Příbrami. „V roce 1915 žili v pohraničí Rakousko-Uherska a v předvečer vytvoření fronty byli vysídleni do vnitrozemí, hlavně do Čech. Češi je i přes těžkou válečnou situaci vlídně přijali a Italové na to dodnes poukazují,“ sdělil starosta Nového Knína Tomáš Havlíček.

V budoucím Československu jich během války mnoho zemřelo. Narodily se ale také děti a právě jejich potomci se o tuto etapu své historie zajímají. Proto navázali partnerství s českými obcemi a městy Buštěhrad, Doksy, Chyňava, Milín, Nový Knín, Ptice, Všeň a Příbram. Zástupci měst připravují na červen vzpomínkové akce.

„Všechno je v režii Italů, požádali nás jenom o pomoc se zabezpečením policie, hasičů a technických služeb a o pomoc s hledáním hrobů jejich předků,“ sdělil Černý. „Na jejich přání teď pátráme na hřbitovech. Je to o mnoho snazší, než jsem čekal, správa hřbitova má přesné seznamy. Na Březových Horách jsme našli asi dvaadvacet hrobů, předpokládáme, že další identifikujeme i na hřbitově v Příbrami,“ doplnil místostarosta. Hroby Italů chtějí dát před červnovou návštěvou trochu do pořádku, nezůstaly na nich totiž kříže a náhrobky.

Zástupci měst stále diskutují o programu návštěvy. Už teď je ale jasné, že si s sebou hosté přivezou monument připomínající osudy jejich předků, který bude vysvěcen a umístěn na Svaté Hoře. Navštíví také Milín a Nový Knín.
„U příležitosti italské návštěvy chceme v Kníně odhalit desku se jmény zde zemřelých, zatím pátráme po jménech,“ dodal Havlíček. V Příbrami se Italové zúčastní průvodu a oslav výročí Korunovace na Svaté Hoře. Následuje koncert italského pěveckého sboru a orchestru na Mariánském náměstí a recepce pro šest set lidí.

„Italové mají zájem s námi spolupracovat v oblastech podnikání, kultury, sportu a cestování,“ uzavřel místostarosta Černý. Prvního května pojede například žákovské mužstvo z Příbrami na fotbalový turnaj do Itálie.

LUCIE NEKOLNÁ