Dnes si připomínáme dvacáté výročí takzvané sametové revoluce. Je státní svátek, kdy noviny nevycházejí. Před dvaceti lety v pátek 17. listopadu 1989 noviny vyšly. Ten den spatřilo světlo světa i další číslo týdeníku Nové Příbramsko. V jeho nadtitulu nechybělo heslo Proletáři všech zemí, spojte se! Vydával ho Orgán OV KSČ A ONV v Příbrami – Nositel vyznamenání Za zásluhy o budování Středočeského kraje. Noviny stály 50 haléřů. Malou připomínku toho, co se tehdy v Novém Příbramsku psalo, si můžete přečíst pod článkem.

Život na Příbramsku ovlivnily listopadové události až o něco déle. „Když to přišlo, začali jsme se scházet, jak jinak, než v hospodách. V Praze byla demonstrace v pátek, byl jsem tam druhý den po demonstraci, ale v Příbrami jsme začali až v úterý. Moc dobře jsem věděl, co se tam děje. Sešlo se nás tehdy asi deset. Z Prahy za mnou jezdili přátelé s tiskovinami, také jsme byli v telefonickém kontaktu,“ vzpomíná jeden z hlavních aktérů sametové revoluce v Příbrami Václav Chvál.

„Praha byla taková odvážnější, ale Příbram byla brutální a silně komunistické město. Chodil jsem do práce a snad deset dnů jsem vůbec nespal. Připravovali jsme stávku a netušili, co se stane. Poslouchali jsme v rádiu Hlas Ameriky. Všechno jsme řešili v hospodě. Lidé se tady báli k nám připojit. Zrazovali nás, ať do toho nejdeme, že to odnesou naše rodiny. Demonstrace v Praze mohutněly a lidé viděli, že se nic zlého neděje, a tak dostali odvahu,“ řekl Chvál.

Řada lidí se pak prý uvolnila, najednou jich byly stovky. Mezi nejaktivnějšími a nejsilnějšími v Příbrami byli podle Chvála mladí dělníci. Studenti byli zřejmě zrazovaní rodiči, báli se, aby nepřišli o studium. „Generální stávka už potom byla o něčem jiném. Přišlo absolutní uvolnění. Byl jsem už stoprocentně přesvědčený, že se nemůže nic zlého vrátit,“ doplnil Václav Chvál, který se později stal prvním řádně zvoleným porevolučním starostou Příbrami a nyní je ředitelem příbramské knihovny.

Připomeňte si vpravo v souvisejících článcích všech jedenáct dílů našeho seriálu Mých dvacet let.

Prohlédněte si dobové snímky z listopadu 1989 na Příbramsku

Připomeňte si, jaké zprávy v pátek 17. listopadu 1989 uveřejnil týdeník Nové Příbramsko, který vydával Orgán ÚV KSČ a ONV v Příbrami – Nositel vyznamenání Za zásluhy o budování Středočeského kraje

Z VÝROČNÍHO JEDNÁNÍ

Elko má nedostatek náhradních dílů

„Současný stav náhradních dílů je velmi kritický a zajištění oprav celého sortimentu výrobků vyžaduje maximální úsilí…“ To jsou slova, která obsahovala zpráva přednesená na výroční členské schůzi příbramských provozoven v. d. Elko Nový Knín 06 (galvanovna a obrobna) 08 (opravy všech nejrůznějších elektrospotřebičů) předsedkyní organizace J. Synkovou. Výroční jednání se konalo v téměř dokončené jídelně, která zatím provozovnám chyběla, ve čtvrtek 9. listopadu. Oběma provozovnám se přes potíže zatím daří plnit úkoly…

SHROMÁŽDĚNÍ

Slavnost k výročí VŘSR v divadle

V úterý 7. listopadu se v Krajském divadle v Příbrami konalo u příležitosti 72. výročí VŘSR a zahájení Měsíce československo–sovětského přátelství slavnostní shromáždění. Účastníky přivítala místopředsedkyně OV SČSP D Kaiserová. Se slavnostním projevem vystoupil vedoucí tajemník OV KSČ M. Fulín, který připomněl význam VŘSR jako události, která uvedla do pohybu všechny utlačované třídy a národy světa, aktuálnost jejích idejí i pro současné období přestavby. Hodnotný kulturní zážitek připravila posádková hudba.

ZASEDÁNÍ OV KSČ

Je třeba získávat důvěru pracujících

Ve středu 8. listopadu se konalo zasedání předsednictva OV KSČ Příbram. Na programu jednání, které řídil vedoucí tajemník OV KSČ M. Fulín, byly tentokrát hlavní úkoly Lidových milicí našeho okresu pro příští rok, informace o přípravě výročních členských schůzí ZO KSČ Zduchovice a CZV KSČ k. p. Uranové doly, Důlní závod č. 4, a další otázky. Součástí programu byla rovněž informace o zkušenostech z práce stranických výborů ve státních podnicích a stranických skupin v radách pracovních kolektivů…

DVA ROKY PRVNÍ

Úspěch v soutěži závodových doprav

Po dva roky první místo v okrese a jednou v rámci kraje má na svém kontě Závod dopravy Uranových dolů Příbram v soutěži závodových doprav o nejlepší technický stav vozidel a bezpečnost silničního provozu. Pravda, „uranové garáže“ sice mají proti jiným určitou výhodu – vlastní gumárnu, takže obutí a protektory nejsou problémem, a také zde mají stanici technické kontroly, ale nedá se říct, že by neměly problémy. Jde např. o potíže s náhradními díly, neboť renovace opotřebených součástí je pouze nouzovým řešením. A vida, i při všech problémech zde řidiči jezdí dobře, šetří naftu a benzín… (jg)

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Výstavba Klubu mladých v Dobříši

Plenárním zasedáním Městského národního výboru v Dobříši byla schválena výstavba Klubu mladých a byla zařazena do volebního programu města jako akce Z. V současné době Agroprojekt Praha dokončuje projektovou dokumentaci. Se zahájením klubu se počítá v prvním pololetí příštího roku, přičemž ještě letos bude upraveno budoucí stanoviště. Na tuto akci se počítá s předběžnými náklady ve výši 2,5 milionu Kčs. Klub mladých by se měl stát oblíbeným místem setkávání mládeže s bohatým programem.