Zhruba 150 zaslaných mobilů je funkčních. Neziskovka je na základě předchozí dohody bezplatně nabídne Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS). Zbylé telefony byly předány k ekologické recyklaci. Asekol o akci informoval 88 tisíc domácností „Celková návratnost obálek byla čtyři procenta, což je dle srovnání s obdobnými kampaněmi poměrně vysoké číslo,“ uvedla manažerka komunikace Asekolu Hana Ansorgová.