"Uzavřené schodiště bude odstraněno a nezbytné bourací práce s tím spojené, jako je například odřezání železobetonového skeletu schodiště, skončí nejdéle do 15. října," uvedl ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Spolu s pracemi na odstranění schodiště bude prováděna i výměna druhých dvou původních výtahů, tedy demontáž dvou současných výtahů a montáž nového.

"Oba nové výtahy, z nichž jeden je již funkční, po svém dokončení plně zajistí potřebnou obslužnost. Termín dokončení výměny další dvojice výtahů je konec listopadu 2009," doplnil Stanislav Holobrada.

Vzhledem k tomu, že všechny uvedené stavební práce s sebou nutně ponesou i průvodní jevy, jako je například zvýšení hluku a prašnosti, žádá vedení nemocnice všechny pacienty a návštěvníky nemocnice o prominutí a toleranci.

"Brzy se již dočkáme zprovoznění nové budovy F, kde bude lékárna, klinická hematologie a také odběrová místa pro dárce krve, a krátce po ní i otevření pavilonu C. V něm bude umístěn centrální příjem pacientů, centrální operační sály, ARO, pooperační JIP a další provozy," informoval ředitel Holobrada.