Jednalo se o nože s rukojetěmi vykládanými slonovinou či rukojeti z kosti medvěda a nosorožce. Mezi zabavenými věcmi byly i krunýře ze dvou želv. Informoval o tom mluvčí Celního ředitelství Praha Igor Staněk. Majitelé neměli k předmětům předepsaná povolení.

"Na výstavu přijeli pracovníci celní správy a požádali nás o místo, kde by mohli pracovat, takže jsme jim samozřejmě kontrolu umožnili. Víc o tom ale nevím. Na kontrolu zboží vystavovatelů my nemáme nárok a nejsme na to odborníci," řekl hlavní organizátor výstavy Nože 2009 Pavel Formánek.

Mluvčí pražského ředitelství Igor Staněk: "Majitelé exponátů nebyli schopni prokázat jejich původ a doložit příslušná povolení. Držení a jakákoliv manipulace s živými i neživými exempláři chráněných živočichů nebo jejich částmi podléhají přísným evropským či světovým pravidlům (např. Úmluva CITES)."