"Ve čtvrtek se uskutečnily dvě přednášky v Základní škole ve Školní ulici a celkem se jich zúčastnilo zhruba 120 žáků. V pátek se konala jedna přednáška pro asi 80 žáků v Základní škole 28. října. Všechny tři přednášky trvaly zhruba 120 minut a jejich účastníci byli stručně seznámeni s bezpečnostní situací ve městě, s projekty a opatřeními, která by měla přispět ke snížení kriminality, s činností městské policie, s tísňovými linkami. Po tomto krátkém úvodu následovala hlavní část, v které se věnovala pozornost především zásadám bezpečného chování, vysvětlení pojmu nutná obrana, modelovým situacím a možnostem jejich řešení," uvedl manažer prevence kriminality Milan Fára z příbramské městské policie.


Na závěr se konala diskuse, děti si mohly prohlédnout zbraně, které jsou ve výzbroji ozbrojených složek. "Všichni účastníci obdrželi letáček, který stručně shrnuje zásady bezpečného chování, s kterými byli v průběhu přednášky seznámeni, a sešitek s kontakty na instituce na které se mohou obrátit při řešení krizové situace," doplnil Milan Fára, který se přednášek zúčastnil se členy občanského sdružení TILIUS. Na obou školách žáci podle něj pečlivě poslouchali, živě o problematice sebeobrany při napadení a možnostech, jak napadení předcházet, diskutovali a vyjádřili přání zúčastnit se obdobných přednášek i v budoucnosti.