Při posuzování EIA – vlivu stavby za životní prostředí – tedy skladové objekty téměř jistě dostanou stop. A v uplynulých týdnech už se tak nejméně třikrát stalo. „Ochotni jsme podporovat jedině rozšiřování výrobních kapacit,“ naznačil hejtman, jaké záměry mají naději na podporu. I v těchto případech ale souhlas krajských radních nebude automatický.

Kvůli ekologickým dopadům zatím pod drobnohledem nové krajské reprezentace neprošla zhruba třetina posuzovaných záměrů.Již v minulosti hejtman Rath připomněl, že cílem jeho administrativy je hlavně podporovat zelené prstence kolem velkých měst, které mohou sloužit jako rekreační zóna.