Kolik má Dobříš strážníků?
V současné době má město devět strážníků a zároveň školí nově přijaté, kteří zvýší celkový počet na patnáct. To je podle zastupitele Josefa Němce, který je pověřen řízením městské policie, pro Dobříš optimální stav.

Existuje nějaký tabulkový stav, kolik byste jich měli mít?
Městská policie nemá na rozdíl od Policie ČR předem stanovené tabulkové stavy, kterých by mělo být dosaženo. Je tedy plně na vůli a potřebě vedení města, kolik strážníků je nutné mít k dodržení pořádku a klidného života ve městě. Jedná se zejména o dodržování obecně závazných vyhlášek a další činnosti vyplývající ze zákona o obecní policii.

Je o tuto práci zájem?
V minulosti byl zájem výrazně menší. Vzhledem k nárokovaným požadavkům (zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, psychologické testy a nově od 1. ledna 2009 i úspěšně složená maturitní zkouška) se „vhodní“ uchazeči hlásili spíše k Policii ČR, kde je hlavní motivací především renta. V současné době se však hlásí dokonce více uchazečů než můžeme přijmout a všichni samozřejmě splňují požadovaná kritéria. Tuto situaci si vysvětlujeme celosvětovou ekonomickou krizí a snahou zajistit si stálou práci.

Jak často děláte výběrová řízení na strážníky?
Výběrová řízení jsou vyhlašována stejně jako na jakoukoliv jinou pozici. To znamená podle momentální potřeby vzhledem k personálním změnám nebo dochází-li například k navyšování počtu míst, jako je tomu v současné době.

Kolik procent uchazečů testy projde?
I přes náročný proces přijímacího řízení, které se skládá z několika fází, neprošli za celou moji více než patnáctiletou kariéru pouze dva uchazeči o tuto pozici.

KAREL SOUČEK