„Jakmile bude moci být provoz pracoviště znovu obnoven, budeme opět pacienty i další veřejnost včetně dárců krve včas informovat,“ uvedl ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

V příbramské nemocnici vznikly v rámci projektu rekonstrukce a modernizace dva pavilony - F a C. V pavilonu F budou k dispozici nové prostory a vybavení právě pro oddělení klinické hematologie i s odběrovými místy pro dárce krve, biochemie a také nemocniční lékárna se přesune do nových, vhodnějších prostor. Pavilon C následně poskytne prostory pro centrální příjem pacientů, oddělení pooperační péče a ARO. Budou tam také zařízeny operační sály.

„Pro pacienty to znamená, že budou mít k dispozici centralizovanou lékařskou péči v jedné budově. Nyní má každé oddělení své operační sály, po přemístění tak dojde zároveň ke zefektivnění spolupráce personálu jednotlivých oddělení,“ vysvětlila Monika Boušková. Po dokončení rozsáhlého projektu přijde na řadu v rámci další modernizace nemocnice oprava monobloku D.