„Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce, je cena veřejnosti. Hlasující musí disponovat platnou e-mailovou schránkou, na niž je poslána ověřovací zpráva a potvrzení příjmu této zprávy je podmínkou platnosti hlasu. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu na kategorii,“ informovala Jitka Drechslerová, která spravuje webové stránky Obecního úřadu Věšín. „Soutěže se Věšín účastní poprvé. Stránky v ceně veřejnosti mohou lidé podpořit přímo na www.vesin.cz nebo na www.zlatyerb.obce.cz,“ doplnila.