U autobusového nádraží v Březnici zřejmě vyroste nový supermarket. O pozemky má zájem společnost, která chce ve městě vybudovat Penny Market.

Návrh firmy po řadě jednání odsouhlasili zastupitelé, ale až po splnění určitých podmínek, které obsahuje smlouva mezi městem a soukromou společností A + R. V Březnici by tak mohl být už druhý supermarket. Na okraji města totiž několik roků stojí Norma. Výstavba Penny navržená v lokalitě autobusového ná〜dra〜ží oproti mnoha podobným projektům nezabere zemědělskou půdu nebo jinou část krajiny. „Společnost má na základě smlouvy také vybudovat parkoviště, příjezdovou cestu nebo zafinancovat přestavbu nádraží či opravu veřejného osvětlení,“ nastínila některé podmínky starostka Březnice Jana Krajmerová.
 

V Březnici zřejmě bude stát nový supermarket Penny

 
Po několikaměsíčním jednání se rozhodlo, že ve městě může vyrůst nový supermarket. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemků společnosti, která si vybrala pro stavbu Penny marketu lokalitu na autobusovém nádraží. Návrh zastupitelé schválili s podmínkami, které jsou zaneseny do smlouvy. „Společnost A + R, která má zájem o stavbu marketu, vybuduje nejenom obchod doplněný o řeznictví, ale i parkoviště, příjezdovou cestu k obchodu a bude také financovat potřebnou přestavbu autobusového nádraží včetně vybudování přístřešku pro cestující,“ uvedla k obsahu smlouvy starostka Březnice Jana Krajmerová.
 
Za peníze firmy má být postavený chodník v Hlubyňské ulici, rekonstruována silnice a také veřejné osvětlení. Město prodá společnosti pozemky za 810 korun za metr čtvereční, což je cena odpovídající zásadám prodeje v lokalitě. Z předpokládaných nákladů na výstavbu marketu v rozmezí od 40 do 50 milionů korun by město mělo prodejem pozemku získat zhruba 3,6 milionu korun.
 
„Do patnácti dnů po podpisu budoucí darovací a kupní smlouvy zaplatí společnost Březnici zálohu za pozemky v částce dvou milionů korun. Zbytek doplatí po ukončení stavby na základě geometrického zaměření a přesné výměry,“ doplnila starostka. Pokud se výstavba Penny marketu uskuteční, budou některé zastávky stát na pozemku firmy A + R. To je ošetřeno smlouvou a po kolaudaci stavby se nádraží včetně parcely převede na město.