Skoro třicet nahodilých kontrol myslivců plánují letos policisté na území Příbramska. Zaměřují se na kontrolu dokladů týkající se pojištění, zbrojních průkazů a v neposlední řadě platnosti loveckých lístků. Policisté se zaměřují i na kontrolu myslivců, zda nepožívají alkohol. „Letos je naplánováno 27 kontrol, v loňském roce jich kolegové z inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy spolu s policisty z obvodních oddělení provedli 26 a rok předtím celkem 30,“ uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.
 
Myslivci jsou podle policistů ukáznění, což dokazují výsledky kontrol. „Vloni bylo zkontrolováno 120 osob a nebyl zjištěn žádný přestupek. V roce 2005 policisté zkontrolovali 240 lidí a zjištěny byly dva přestupky, a to požití alkoholu,“ doplnila mluvčí s tím, že za tento přestupek hrozí hříšníkovi pokuta až 15 tisíc korun.
 
 
Doby honů zjišťuje policie ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, součinností a samotným šetřením. Akce se konají namátkově na začátku, v průběhu, ale i před ukončením honu. „Zatím všechny kontroly byly bez problémů, myslivci vždy dobře spolupracovali,“ shodují se policisté. „K lovu patří dodržování tradic, nikoliv alkohol. Z toho důvodu mají kontroly jednoznačně pozitivní výsledky a doufáme, že v této činnosti bude policie nadále pokračovat. Českomoravské myslivecké jednotě (ČMMJ) nebyly dány žádné pravomoci ke kontrole účastníků honu, i když o to v průběhu přípravy nového zákona o myslivosti usilovala,“ podotkl Jiří Šilha z ČMMJ.
 
Za dodržování všech předpisů zodpovídá při společném lovu vedoucí honu, což je nejčastěji myslivecký hospodář. “Ten má pravomoc vyloučit osoby pod vlivem alkoholu z účasti na honu,“ dodal Milan Kubů z okresního mysliveckého spolku.
 
Myslivci loví individuálně nebo na společných honech. U sebe mají jmenný seznam společné povolenky k lovu, honební lístek, zbrojní průkaz a nutné pojištění odpovědnosti za případnou škodu.
 
Při zjištění drobných závad mohou policisté uložit blokovou pokutu do výše tisíc korun. Pokud se jedná o závažné pochybení, věc je předána k vyřízení do správního řízení, kde pokuta může být až 15 tisíc korun.