Jak potvrdil Martin Kupka z krajského úřadu, výběr uchazečů o prodej nebo pronájem jedenácti menších zdravotnických zařízení ve středních Čechách postupuje podle plánu. „Komise otevřela všechny nabídky a konstatovala, že žádnou není nutno vyřadit z formálních důvodů; všech čtyřicet se může utkat,“ řekl Kupka.

Nyní jednotlivé nabídky posoudí komise, která by v průběhu dubna měla předložit konkrétní doporučení radě kraje. Ta pak předá návrh středočeským zastupitelům. „Ti by mohli rozhodnout do konce května,“ předpokládá Kupka. Konkrétně o Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši se ucházejí tři zájemci – pražské firmy, společnosti s ručením omezeným Health plus, Multiscan a Magnolia. Prodej nebo pronájem menších nemocnic a léčeben Středočeským krajem vyvolává vzrušené debaty nejen mezi politiky z regionu, ale i na celostátní úrovni.

Odpůrci z řad ČSSD a KSČM varují před zhoršením dostupnosti lékařské péče a očekávají, že mohou vznikat sanatoria pro bohaté. Proto sociální demokraté chtějí navrhnout bezúplatný převod zdravotnických zařízení do vlastnictví měst, která se účastní výběrového řízení. Kraj ale nemocnice nabízí s podmínkou, že dosavadní rozsah péče bude zachován nejméně po dobu pěti let. A sankce za nedodržení? Deset milionů korun.