V lednu a v únoru obdrží všichni příjemci této dávky rozhodnutí o odejmutí příspěvku, který se tímto ruší, a nadále již nebude poskytován. „Dále bych chtěl upozornit všechny žadatele o příspěvek na provoz motorového vozidla, že si mohou formuláře na příští rok vyzvednout až v lednu 2008 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Při podání žádosti je nutné doložit originál velkého technického průkazu, platnou průkazku ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a doklady potvrzující příbuzenský vztah k dopravované osobě, to jsou rodné nebo oddací listy a podobně. Řádně vyplněnou žádost je možné podat v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin a od 13 do 17 hodin během celého roku,“ vzkazuje občanům vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Antonín Hejduk.