Pro žáky devátých tříd začíná období, kdy se budou muset rozhodnout, jaký obor střední školy, popřípadě učiliště zvolí pro své budoucí povolání. V současné době je na Příbramsku patnáct středních škol, ze kterých si mohou žáci vybírat. Většinou ale nemají ponětí, jestli je zvolený obor bude bavit a bohužel to zjistí, až když je pozdě. Následuje pak změna oboru, čímž většinou ztratí rok i více.

Typický je případ Romana Hnízdila z Příbrami. „Nastoupil jsem na čtyřletý studijní strojírenský obor, ale po pár měsících jsem zjistil, že to jde absolutně mimo mě. Když člověka vybraný obor nebaví, je to hlavní kámen úrazu,“ řekl. „Přestoupil jsem na tříletý učební obor, který jsem bez problémů dokončil a hlavně mě bavil,“ dodal.

Nabídka oborů v okrese Příbram je vskutku pestrá. Žáci si mohou zvolit mezi tříletými učebními a čtyřletými studijními obory. Většinou se tak rozhodují podle známek na vysvědčení, pak teprve podle toho, co by je bavilo. Například Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno nabízí na výběr 11 oborů, z toho jsou čtyři studijní. Podle statistiky Úřadu pro informace ve vzdělávání bylo do prvního ročníku pro školní rok 2006/2007 přijato na střední školy, gymnázia a učiliště celkem 166 019 žáků. Nejvíce z tohoto počtu se hlásilo na střední odborné školy a praktické školy, a to v počtu 60 459 žáků, nejméně pak na nástavbová studia v počtu 20 955 žáků.