Díky této realizaci bylo zaměstnáno 70 žen, které nyní pracují jako pečovatelky a starají se o více než 400 seniorů. Charita tak přispěla ke snížení nezaměstnanosti. „Vzpomínám s úsměvem na vysokého činitele, který na počátku projektu v roce 2005 říkal, že splnit cíle tohoto projektu je nemožné,“ říká ředitel Farní charity Starý Knín Stanislav Žák a dodává: „Ukázali jsme, že je možné najednou úspěšně řešit dva problémy venkova. Malou šanci na zaměstnání pro ženy a neexistenci sociálních služeb pro seniory v místě jejich domova.“

Díky dotaci došlo k založení sedmi nových středisek sociálních služeb. Charita získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a nyní organizuje také rekvalifikační kurzy pro pracovnice v přímé péči. Výrazně se také rozšířil okruh sociálních služeb poskytovaných seniorům v jejich domovech a oblast pokrytí těmito službami ve Středočeském kraji.

Nezbytnou je také snaha realizátorů projektu šířit informace a metodiku po celé republice. Dosud se uskutečnilo 15 seminářů, kde byli informováni o metodice a výsledcích akce zástupci samospráv i neziskových organizací.

V šíření myšlenky projektu budou organizátoři pokračovat i po jeho oficiálním skončení, a to i díky navázané spolupráci s dvaceti zástupci krajských samospráv po celé ČR, jenž se podílejí na organizaci seminářů, sociologických průzkumech a šíření metodiky s informací o projektu Rozvoj a reintegrace v rámci svých krajů.