Seznámili nejprve zastupitele s dlouhodobou historií boje proti těžbě zlata v Mokrsku a konstatovali, že těžba není stále zažehnána! Hrozba znovu vyvstala v květnu letošního roku tím, že ministerstvo životního prostředí jednoznačně neodmítlo žádost společnosti Astur Bohemia, jen rozhodnutí oddálilo tím, že si vyžádalo od společnosti další materiály. Neuvedlo ani žádné termíny, do kdy je má předložit.

Zastupitelé Chotilska přečetli petici, v níž občané Chotilska, regionu středního Povltaví a okolí žádají Ministerstvo životního prostředí ČR, aby jakékoliv aktivity, které by mohly vést k povrchové těžbě zlata, zcela jasným způsobem odmítlo.

„Naší povinností je chránit životní prostředí. Dotčené území se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Slapské nádrže, povrchová těžba by vedla k narušení přírodního charakteru území. Jsme přesvědčeni, že zlato pod zemí má zůstat příštím generacím," stojí v petici, kterou do současné doby podle slov starosty Šťástky podepsalo 5000 lidí.

„To má již v současné době hodnotu, pro jednání poslanecké sněmovny bychom měli získat 10 tisíc podpisů," poznamenal. K tomu, aby aktivity zlatokopů stát jasně zamítl a nenechával žádný prostor dalším dohadům a pochybnostem, mohou přispět také obyvatelé a návštěvníci Sedlčan. V budově radnice na regionálním informačním středisku jsou k dispozici petiční archy proti těžbě zlata, které mohou podepsat.

Argumenty, proč je nutné říci důrazně: Stop těžbě zlata, jsou jednoduše obsaženy v desateru upozorňujících na nebezpečí, která krajině hrozí. Jiří Bendl podal na zastupitelstvu ke každému bodu ještě podrobnější komentář. Zdůraznil, že mezi ty největší rizika patří to, že v zemi je 9000 tun prudce jedovatého arsenu, které se dostanou na povrch. Hornina by měla být zpracovávána podle společnosti s použitím jedovatého kyanidu. Průzkum a těžba by měla tak trvalý vliv na zásadní změnu a poškození krajiny, na kontaminaci Vltavy a spodních vod, podepsala by se na zemědělství v širokém okolí. Přitom více než 90 procent zlata by při případné těžbě putovalo do zahraničí a rekultivaci by splácely budoucí generace.

„Veselý vrch by úplně zmizel," upozorňoval Jiří Bendl. „Zlatokopové nikdy nepatřili k gentlemanům světa," poznamenal Jiří Bendl. „Jejich argumenty, že průzkum a těžba poskytnou lidem pracovní místa, proti vážnému poškození krajiny neobstojí." Marie Břeňová