„Loni se nám stalo, že v některých částech obce došla voda. Obáváme se, že se tato situace může v dalších letech opakovat, tak jsme zahájili práce na hydrogeologickém průzkumu celého Petrovicka,“ uvedl starosta obce Petr Štěpánek s tím, že cílem průzkumu je najít nové zdroje vody, které budou pro potřeby obce dostatečné.

Za tímto účelem starosta v lednu svolal schůzku celkem jedenácti hydrogeologů a geologů, kteří se zabývali právě problematikou hydrogeologického průzkumu oblasti s využitím všech geologických prací, ke kterým na území Petrovicka došlo.

„Chceme využít například geologického průzkumu lomu Skoupý, kde se těží vápenec, dále se na našem území nachází průzkumná šachta na ložiska uranu a další průzkumy plánujeme provést,“ vysvětlil starosta.

Součástí projektu je i výzva směrem k obyvatelům, aby vedení obce informovali o pohybu hladin jejich studní, protože i tyto informace jsou pro průzkum důležité.

„V případě, že průzkum ukáže, že na území obce není možné najít dostačující zdroje vody pro budoucí využití, tak budeme hledat další řešení. Například v podobě přivaděče pitné vody z nadregionálních zdrojů. V našem případě připadá v úvahu Rýmařov, odkud je voda dotažená nejblíže k nám do Milevska a pro nás je to lepší varianta, než táhnou vodu od Sedlčan,“ dodal Petr Štěpánek.