„Svým způsobem jde ještě dál, než je těch 800 let do historie. Připomíná i jakým způsobem osídlení kraje vznikalo. Na knize pracuje v čele s bývalou místostarostkou řada bývalých učitelů a významně nám pomáhá i ředitelka příbramského archivu Věra Smolová,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. Podle něj kniha prozradí nejen mnoho zajímavého o minulosti obce, ale poslouží i jako ucelený základ historie regionu budoucím generacím.

Kniha zpracovává historii Petrovic komplexně, obsahuje mimo jiné seznamy majitelů jednotlivých domů, historii farnosti nebo se věnuje velmi výrazně i židovské komunitě, která byla v obci velmi silná. „Historie Petrovic je v knize zpracovaná velmi dobře, mojí úlohou bylo zaštítit autorský kolektiv a dodat údaje ze starších dob a jsem ráda, že se povedlo knihu dát dohromady,“ říká ředitelka příbramského archivu Věra Smolová.

Autorům knihy se dokonce podařilo zjistit informace o tom, kdo v které chalupě bydlel, sahající až do 17. století. „V některých z nich ty rody žijí dodnes, takže to budou zcela určitě velmi zajímavé informace pro mnohé z nás, “ dodal Petr Štěpánek.

Křtu se zúčastnilo i několik desítek obyvatel Petrovic, kteří si publikaci ihned zakoupili a od všech autorů si své výtisky nechali podepsat.