„Díky aktivitě a pospolitosti občanů naší obce se podařilo odložit záměr o zahloubení lomu a s ním spojeného čerpání důlních vod. Stále podnikáme kroky k trvalé ochraně strategického zdroje pitné vody,“ konstatoval starosta Petrovic Petr Štěpánek.

Nicméně udržení hladiny pitné vody v obci se Petrovice budou věnovat i letos. „Žádáme občany naší obce, kteří provádí měření hladiny vody ve svých studnách, aby nám tyto údaje poskytly do podatelny obecního úřadu. Budou sloužit pro vypracování analýzy stavu zdrojů pitné vody v naší obci,“ apeluje na veřejnost petrovický starosta s tím, že loni obec provedla mimo jiné i vybudování tůní na obecních pozemcích v Kojetíně z důvodu zadržení vody v krajině.