K realizaci návrhu vybraného v červnu ale nedošlo, protože se kolem této volby rozvinula bouřlivá debata některých zastupitelů.

„Jako argument mimo jiné padlo, že bylo rozhodování zastupitelů zmatené, že jsme nevzali ohled na anketu veřejnosti a byl požadavek na revokaci, tedy zrušení usnesení o volbě a realizaci vybraného návrhu,“ vysvětlil petrovický starosta Petr Štěpánek s tím, že ke zrušení původního usnesení došlo na zasedání zastupitelstva v září.

Na listopadovém zasedání se o kašně mluvilo znovu. V tu doby už existovaly dva tábory. Jeden preferoval návrh od OTA ateliéru, druhý tábor pak červnový vítězný návrh.

Při hlasování se pak většina zastupitelů přiklonila k návrhu OTA ateliéru, který počítá s vodními tryskami v úrovni plochy náměstí, tedy s tím, že zmizí původní vyhloubená kašna.

„Nyní se obrátíme na autory návrhu a požádáme je o vytvoření projektové dokumentace pro zhotovení stavby včetně technologie čištění vody a strojovny pro cirkulaci. Půjde-li vše bez problémů, je pravděpodobné, že v létě roku 2020 již bude kašna hotová,“ dodal Petr Štěpánek.