Petrovice na Příbramsku vyhrály v soutěži místního rozvoje první místo s vyznamenáním Zlaté stuhy. Staly se tak středočeskou vesnicí roku. Tato malebná obec mezi kopci a roklinami člověka na první pohled upoutá klidem a spořádaností. Petrovický starosta Petr Štěpánek tvrdí, že dobré základy k úspěchu připravilo především minulé vedení na radnici.
„Snažím se v rozvoji Petrovic dobře pokračovat. Když jsem sem přijel poprvé, hned jsem si tohle krásné místo zamiloval a věděl jsem, že tu chci žít,“ řekl nadšeně. Nás samozřejmě zajímalo, jaké přípravy ocenění předcházely, a tak jsme si se starostou Petrovic popovídali.
Už někdy v minulosti získaly Petrovice podobné vyznamenání?
Ano, v roce 2002 vyhrály Zlatou stuhu, potom se podle pravidel obec pět let nesmí soutěže účastnit a v roce 2007 získaly Bílou stuhu za práci s mládeží. Letos jsem neměl vůbec žádné ambice na vítězství. Chtěl jsem původně obec připravit na celostátní soutěž a získat tak na přípravu více času, to znamená dva roky. Teď je to tady a na přípravu nám zbývají jen dva měsíce. (smích)
Jaká kritéria jste museli splnit pro vyhlášení Vesnice roku?
Hodnotí se společenský život, zeleň, spolky, práce s dětmi, zemědělství, pořádek nebo třídění odpadu. Máme tu spoustu výborných spolků, se kterými si vycházíme vstříc. Jsou tu jedni z nejlepších včelařů, myslivců a především hasičů, kteří nás reprezentovali i v zahraničí. V osmnácti naších osadách je deset hasičských spolků. Nechtěl bych opomenout ochotnický divadelní spolek. S představením jezdíme po okolních městech, vždyť v Příbrami jsme hráli také. Porota posuzuje i veřejnou zeleň, o kterou se tu starají lidé sami. Požádali jsme o kompostárnu a dostali jsme ji. Kompost následně vylepší vzhled a kvalitu rostlin v obci.
Dalo by se říct, že pohodu v Petrovicích má na svědomí krásné přírodní prostředí?
Právě proto, že mám hluboký vztah ke zdejší přírodě, snažíme se jej přenést i na mladé lidi. Připravujeme projekt na Envirocentrum ve volné přírodě. Těším se na něj. Bude moc hezké.
Zmínil jste také zemědělství. Okolní krajina je upravená, kdo za to může?
Musím pochválit spolupráci se Zemědělským družstvem Krásná Hora. Kdykoli najdeme cestu, jak problémy vyřešit. To se týká jak péče o krajinu, tak o komunikace.
Jaký problém v obci v současné době řešíte?
Starosti nám dělá velice špatný stav místních komunikací, které jsou 35 kilometrů dlouhé a jsou potřeba opravit. Velkým problémem je tu už delší dobu voda. Prosakuje do ní prokazatelně rakovinotvorná látka z pesticidů. Všem nám to ničí život. Už víme, jak prosakování zabránit, ale chybí nám asi tři miliony korun. Pokud se s tím v nejbližší době nic neudělá, dojde jednou k odstávce, a to by byla tragédie.
Dostane vaše obec k prvenství nějaké peníze?
Od Ministerstva pro místní rozvoj dostaneme milion korun, které bych já osobně nejraději použil na opravu silnice, ale o tom rozhodne zastupitelstvo.