Kromě nové manipulační techniky, skladů na nebezpečné, ale i ostatní odpady, bude mít vybudovanou také asfaltovou plochu s jímkou na záchyt ropných látek. Výstavba sběrného dvora by měla být hotová do konce letošního listopadu. Stavbu za víc než 5,5 milionu korun z devadesáti procent podpořily peníze z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.