Nejožehavějším tématem posledních několika měsíců byla v Petrovicích a okolních osadách obava z ohrožení strategického zdroje pitné vody pro širší region Petrovicka. Příčinou této obavy byl záměr společnosti Agir lom Skoupý provést zkušební zářez v současném dně lomu ve Skoupém, se kterým by bylo spojeno masivní čerpání spodních vod. Obec požádala provozovatele lomu o zastavení řízení o stanovení podmínek vypouštění důlních vod vedené Krajským úřadem Středočeského kraje, o které požádal předchůdce současného jednatele Agiru Karla Chalupy.

Ten se od února seznamoval se situací a rozhodoval se, zda žádosti obce vyhoví. Současně požadoval, aby obec souhlasila se zrušením časové závěry platnosti aktuálního Plánu otvírky a přípravy dobývání (POPD) v lomu Skoupý, tedy dokumentu, který stanoví pravidla, jak těžit, jehož platnost vyprší v roce 2023. Po tomto roce by byla těžba vápence prakticky ukončena. Aby se tak nestalo, musela by společnost Agir vypracovat nový POPD, nebo by zastupitelé Petrovic mohli schválit buď zrušení, nebo posunutí časového omezení platnosti stávajícího POPD do vytěžení zásob dle současného plánu.

Březnové mimořádné zasedání zastupitelstva se celou situací zabývalo a to za účasti široké veřejnosti i zástupců lomu Skoupý v čele s jednatelem Karlem Chalupou. Veřejnost a zastupitelé mu vysvětlili, co jim vadí na současném stavu a proč existuje obava o zdroj pitné vody. Zasedání se zúčastnilo zhruba 150 lidí, bylo konstruktivní, slušné a padaly věcné argumenty. Karel Chalupa uvedl, že prakticky ihned po svém nástupu do funkce jednatele začal konat kroky ke snížení prašnosti a hlučnosti, na které bylo nejvíce stížností. Současně zastupitele i veřejnost informoval o tom, že těžba může pokračovat zhruba dalších dvacet let bez nutnosti zahloubení. Současně také přenesl požadavek směrem k zastupitelstvu, aby schválilo prolomení časové závěry platnosti POPD. Navrhl memorandum, ve kterém se obec zaváže k tomu, že schválí závazné a neodvolatelné souhlasné stanovisko s dotěžením veškerých těžitelných zásob, ležících nad úrovní hladiny spodních vod v dobývacím prostoru, spravovaném Agir spol. s r.o., a to bez časového omezení. Toto memorandum zastupitelé odmítli. Jedním z hlavních důvodů byla nedůvěra ve splnění slibů společnosti Agir, protože za posledních dvacet let se s hlučností a především s prašností mnoho nedělalo. Nastala patová situace. Obě strany ze zasedání odcházely s neskrývaným zklamáním.

Nicméně koncem března jednatel firmy oznámil, že jedná se švýcarským majitelem firmy o zastavení řízení k povolení vypouštění důlních vod. Toto bylo následně potvrzené dokumentem z Krajského úřadu Středočeského kraje. Karel Chalupa také sdělili starostovi obce Petru Štěpánkovi, že ze zasedání zastupitelstva pochopil, o jak závažný problém se jedná a jak citlivě je lidmi v Petrovicích a okolí vnímán. „V současné době se intenzivně pracuje na účinných a trvalých opatřeních ke snížení prašnosti a hlučnosti. Jakmile bude toto opatření fyzicky v lomu instalováno, chystáme den otevřených dveří, kde veřejnosti představí modernizovaný provoz,“ uvedl jednatel firmy Agir Karel Chalupa s tím, že pak by rád znovu požádal zastupitele o zvážení možnosti prolomení časové závěry platnosti stávajícího POPD. „Je dobře, že se situace kolem lomu zklidnila a věříme v budoucí dobré partnerské vztahy. Co se týče prolomení uzávěry, jsme ochotní se o tom bavit. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou na podzim volby, tak už to bude nejspíš řešit příští zastupitelstvo. Osobně jsem optimista, věřím, že najdeme společnou řeč a že s Agirem budeme fungovat jako partneři, tak jak to má být,“ konstatoval petrovický starosta Petr Štěpánek s tím, že také velmi ocenil podporu firmy při letošním nultém ročníku akce Veteráni prvomájových Petrovic.