Mezi nejvíce postižené osady patří Obděnice, Týnčany nebo Mašov. „Prakticky se jedná o všechny výše položené obce, kde hospodáři často musí pro svůj dobytek dovážet vodu z okolních rybníků, což je komplikace. Proto jsme se rozhodli, že prozkoumáme celé území Petrovicka, jak na tom s vodou je,“ říká petrovický starosta Petr Štěpánek.

Průzkum by měl ukázat, v kterých částech má smysl se zabývat nějakým zdrojem vody, jak ji upravovat a případně jí dopravovat do postižených obcí a kde nikoli. Za tímto účelem vedení obce oslovilo jednoho z předních českých hydrogeologů Svatopluka Šedu, který v současné době zpracovává projekt na základě dostupných informací o vodě na Petrovicku.

„Zapojili jsme i veřejnost, která nám prostřednictvím otazníku píše, jak sledují stav vody ve svých studních za poslední roky, což bude také jeden z podkladů k zjištění, co nám tady hladina spodní vody dělá,“ doplňuje další zdroje informací Petr Štěpánek. Počítá i s využitím pravidelných měření, které provádí lom v osadě Skoupý.

Po zpracování projektu chce obec požádat o dotaci z ministerstva životního prostředí na provedení samotného průzkumu, který by Petrovice rády provedly v příštím roce. „Na jeho základě se pak dál rozhodneme, jak smysluplně investovat do nových vodních zdrojů,“ uzavřel starosta Petrovic.