Autorem díla je akademický malíř a sochař Ivan Lošák, který jej vytvořil v roce 1979. Původně byla plastika součástí výzdoby obřadní síně na příbramském Zámečku, a to až do roku 2006. Muzeu jej později věnovalo město Příbram. „Vzhledem k tomu, že se plastika už do nové výzdoby Zámečku nehodila, tak nebyla úplně využita, a nám se sem krásně k hodí,“ uvedl ředitel muzea a historik Josef Velfl.

Fotogalerie: Z instalace plastiky zobrazující hornickou svatbu od sochaře Ivana Lošáka

Ještě než došlo k transportu, značně poškozené dílo nejdříve prošlo pečlivýma rukama muzejního konzervátora Antonína Švece, který se ujal její obnovy. Poté bylo potřeba artefakt převézt z budovy bývalého baňského ředitelství do prostor muzea. Nevědělo se ale, kolik váží. Nejdříve to zkusilo šest mužů. Až poté se ukázalo, že jich s plastikou dokáže pohnout osm.

S úvahou, že jeden chlap uzvedne průměrně 70 kilogramů, odhaduje se, že dílo váží něco málo přes půl tuny. Bylo tedy potřeba upustit od transportu s pomocí dodávky. Deska byla umístěna na podvalník, a na něm dopravena k muzeu. Při instalaci bylo třeba dát pozor na umístěné vitríny, se kterými nešlo hnout.

„Šest lidí pak plastiku postupně, za pomocí válečků, přemístilo do prostor muzea, kde bylo připravené lešení. Museli jsme rozebrat strop a za střešní trám zavěsit kladku. Poté jsme desku postupně sunuli po nakloněné plošině vyrobené ze dvou trámů, až jsme ji bezpečně ukotvili do ocelových držáků připevněných na zdi. Celá operace trvala asi čtyři hodiny, a kdybychom chtěli z toho pořídit video, tak bychom museli většinu vypípat,“ vypráví s úsměvem ředitel s tím, že bylo pečlivě spočítáno, aby zeď a ocelové sloty plastiku udržely.

Původní cena plastiky byla 250 tisíc Kčs. Dílo se nyní stalo nejčerstvějším kouskem, který připomíná bohatou hornickou historii města Příbram. Zajímavostí je, že i když plastika vznikla v socialistickém realismu, představuje hornickou svatbu z konce 19. století. Novomanželé jsou uprostřed, vlevo stojí kapela a vpravo jsou svědkové a družičky.

„Podle uniforem a dalších detailů poznáme, že je to z této doby – jsou na ní například patrné odznaky na čepici s iniciály císaře Františka Josefa I. Plastika nyní hezky koresponduje s tím, co zde vystavujeme, což je historie hornictví na sklonku 19. století,“ uzavřel Velfl.