Hygienici dostali sdělení, že provoz stánku byl ukončen, informoval ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání středočeské hygienické stanice Michal Novotný.

Přímo na místě hygienici zjistili, že jak káva, tak zmrzlina, míchaná „za studena“ ze sypkých směsí, se připravují z vody ze studny, jejíž kvalita není ověřena. Na to reagovali okamžitým nařízením používat k těmto účelům výhradně nakupovanou balenou pitnou vodu – a k mytí vybavení stánku i k osobní hygieně personálu dovážet vodu z vodovodního řadu. Další výhrady hygienici měli k nevhodnému skladování surovin a k tomu, že u umývadla ve stánku chyběly prostředky na mytí rukou a jejich hygienické osušení.