Příbram/ Příbramská pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude stěhovat. To je už jisté. Mnozí pojištěnci však nevědí, že k tomu dojde již letos a že kvůli tomu budou muset chodit možná až na okraj Příbrami.
V historické sto padesát let staré budově, kde kromě jiného býval svého času i například sirotčinec, jsou už řadu let nevyhovující pracovní podmínky. Každý den prý pracují zaměstnanci mezi plesnivými a podmáčenými zdmi. Nedávná rekonstrukce budovy měla vyřešit odvodnění suterénu a sanaci. Jenže budova je i dnes v nevyhovujícím technickém stavu a je nutná další rekonstrukce, která by se měla tentokrát zabývat stropy.
Od našich čtenářů jsme se dozvěděli, že již brzy bude příbramská VZP přestěhována dočasně na jiné místo. Jako možná varianta připadá v úvahu také jedna budova Karsitu.
Mezi Příbramáky putuje tato informace již delší dobu, oficiálně však pojištěncům nic oznámeno nebylo.
Ředitel středočeské VZP potvrdil informaci o stěhování zaměstnanců kvůli nevyhovujícím podmínkám, ale bližší informace sdělit nemohl, protože ještě neskončila jednání se zainteresovanými stranami.
„Budova příbramské pobočky VZP je skutečně ve špatném technickém stavu, který neumožňuje, aby tam nadále zaměstnanci pracovali. Místo i termín stěhování je zatím v jednání, nicméně klienty budeme minimálně dva měsíce před stěhováním informovat,“ uvedl ředitel středočeské pobočky VZP Petr Nosek.
Jestli se pojišťovna nakonec skutečně přesídlí po dobu rekonstrukce do zmíněného areálu Karsitu jisté není, ale znamenalo by to pro obyvatele Příbrami velký problém, především co se týče dopravy. Areál Karsitu se totiž nachází u kruhového objezdu vedle Hořejší Obory, tedy celkem daleko od centra, kde se budova pojišťovny nachází teď.
Podle slov Petra Noska by k přemístění příbramské pobočky VZP mělo dojít do konce letošního roku. Pokud se tak skutečně stane, zaměstnanci by se vrátili do původního sídla po dokončení rekonstrukce asi za jeden a půl až dva roky.