"Prázdniny se začátkem měsíce srpna přehouply do své druhé poloviny a nadále trvá výrazně letní počasí. To může být pro většinu populace, která zrovna tráví dovolenou např. u vody příjemné, extrémně vysoké teploty a dlouho trvající slunečné počasí má však negativní vliv na kvalitu vody v přírodních nádržích," vysvětluje zhoršení vhodnosti vody vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální - Příbram Luboš Mandík.

Dále shrnuje výsledky kontroly: "Poslední rozbory potvrdily zhoršenou kvalitu vody na všech lokalitách ve Středočeské části přehradní nádrže Orlík. Obsah sinic se oproti minulému týdnu sice snížil, nadále však zůstává na úrovni, kdy je kvalita vody hodnocena stupněm 3. Pro návštěvníky citovaných lokalit to sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách, nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám však jednoznačně doporučuji, aby se po vykoupání vždy osprchovali."

Poprvé se podle výsledků testování mezi lokality s výskytem sinice přidal i Nový rybník v Příbrami. Zde se sinice v minulosti neobjevovaly, a tudíž nebyly ani sledovány. Podezření při vizuální kontrole v minulém týdnu bylo potvrzeno provedeným rozborem, který prokázal zvýšený obsah sinic. Kvality vody v uvedené lokalitě byla proto rovněž hodnocena stupněm 3.

V testech se stále výborně drží podmínky pro koupání v přehradní nádrži Slapy, kde většina lokalit je klasifikována stupněm 1, pouze v oblasti Županovic a Staré Živohošti je voda hodnocena stupněm 2. Je zde zvýšený obsah chlorofylu, způsobený vyšším obsahem řas a tím pádem se snížila průhlednost vody. Navíc jsou vlivem víkendových přeháněk a bouřek na hladině zbytky vegetace.