Sraz účastníků je od 13 hodin na návsi a pak se bude pokračovat po nové stezce k Petráčkově hoře kolem loveckého zámečku ve Vacíkově. Cestou bude o zdejší přírodě povídat lesník, zastávka bude u starých vrtů a následovat bude diskuse na vrcholu Petráčkovy hory. Pro malé výletníky je připravena sladká odměna v podobě zlaťáků, snad jediných a čokoládových z Petráčkovy hory. Cesta bude pokračovat směrem ke staré štole, kde zhruba v 15 hodin bude ukázka rudnatosti, která v případě této lokality představuje 1 gram zlata v 1 tuně horniny s přiblížením průzkumu zlata v 90. letech 20. století. Od 16.30 bude diskuse návštěvníků s hosty, pozvaný je i zoolog David Fischer. Na místě bude zdarma občerstvení.
Délka tras:
Vacíkov přes Petráčkovu horu ke štole 3,8 km
Vacíkov zkrácená trasa ke štole 2,8 km
Okruh z Vacíkova na Petráčkovu horu, štolu a zpět do Vacíkova 4,9 km.