Děti si zase užily malování na obličej a dětského hřiště přímo v areálu. Akci uspořádala Místní akční skupina Podbrdsko.