Veřejnost proto zajímá, kdy bude skoro havarijní stav podchodu opravený. A nyní to vypadá, že již poměrně brzy.

Podchod vede pod komunikací, která patří Středočeskému kraji. „Podle posledních prohlídek jsou ve špatném stavu oba podchody pod Školní ulicí. Bylo proto zadáno a zpracování projektové dokumentace na jejich opravu,“ sdělil Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Dokumentaci zapracovává společnost IM-projekt. Aktuálně je hotový čistopis dokumentace pro stavební povolení a po dokončení projednání s dotčenými orgány bude požádáno o vydání stavebního povolení.

„Pokud v průběhu stavebního řízení a dále pak při soutěži na zhotovitele nevzniknou nepředvídané komplikace, bude možné opravu podchodů zahájit ve stavební sezoně 2020,“ řekl Miroslav Dostál.

Rovněž naznačil, že z důvodu nejasností, které se týkají vlastnictví podchodů a souvisejících objektů, bude dále mezi Středočeským krajem a městem Příbram vedeno jednání. Při něm se majetkoprávní vztahy k těmto objektům upřesní.