„Dovoluji si požádat občany našeho města o vyplnění dotazníku, kterým startujeme přípravu revitalizace veřejných prostranství Sídliště Křižáky. Netrpělivě čekáme na podněty každého člověka, který má invenci, chuť a vůli problémy odhalovat a řešit, neboť žádný úředník ani projektant není schopen pojmenovat nejpalčivější problémy a odhadnout nejnutnější potřeby uživatelů," uvedl v souvislosti s chystaným projektem revitalizace Sídliště Křižáky starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že pouze ve spolupráci s těmi, kteří v dané lokalitě bydlí nebo ji dlouhodobě navštěvují, je možné projekt realizovat.

„Klademe si za cíl kultivovat a oživit veřejná prostranství, protože jsme si vědomi, že jejich kvalitní řešení je velice důležité pro kvalitu života obyvatel," doplňuje starostu Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města, a dodává, že snahou je vytvořit na Sídlišti Křižáky místo pro společenský život obyvatel, místo pro setkávání a odpočinek či prostor pro společenské sousedské akce.

Projekt podle architekta Malého není pouze o zkvalitnění dopravního řešení, technického stavu, funkčnosti prostředí.

Cílem je dosáhnout zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, míst pro zastavení a pobývání jeho uživatelů tak, aby byl na sídlišti vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci, a také živých míst pro společenské děje. Cílem je zvýšení kvality pohybu chodců, jejich bezpečnost, svoboda, efektivnost a bohatost na kvalitní smyslové a poznávací vjemy.

"Podmínkou je celková kvalita řešení za použití kvalitních trvalých materiálů a detailů."  Jaroslav Malý, architekt

„Tento dotazník není prvním a zároveň posledním krokem, který je na společné cestě ke zlepšení veřejných prostranství Sídliště Křižáky nutné udělat. Budou následovat další kroky," vysvětluje dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a zároveň zve všechny občany na veřejnou diskuzi nad budoucí podobou tohoto území, která se uskuteční v úterý 22. září od 18 hodin v Estrádním sále příbramského Divadla A. Dvořáka. „Na podzim pak bude následovat tvorba pocitových map a workshopy, proběhnou také veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity pro veřejnost. Spolurozhodujte o podobě prostředí, kde žijete. Změna bude záležet i na Vás," dodává směrem k občanům na závěr starosta Vařeka.

Instrukce k vyplnění dotazníku:

Dotazník je anonymní a je určen všem obyvatelům Příbrami starším 15 let. Každá domácnost obdrží prostřednictvím srpnového měsíčníku Kahan jeden výtisk. V případě, že by dotazník chtěli vyplnit i další členové domácnosti, jsou prázdné dotazníky (společně se sběrnými boxy) k dispozici na těchto místech:

1) v Infocentru v Zámečku-Ernestinu, Tyršova 106 (otevřeno denně 9 - 17 hodin, vč. sobot a nedělí),
2) v Aquaparku, Legionářů 378,
3) v Lékárně u Polikliniky Ravak, Čechovská 55,
4) v pobočce České pošty, Budovatelů 137.

Po vyplnění vhoďte, prosím, dotazník do sběrných boxů nejpozději do 31. 8. 2015!

Zdroj: MěÚ Příbram