Jak uvedl místostarosta Příbrami Vladimír Karpíšek, podchody nemohly být strženy najednou. „S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a možnosti přístupu složek IZS, stejně jako přístupu do zařízení, která se v této oblasti nachází, nemohou být práce na obou mostních tělesech prováděny souběžně,“ vysvětlil. 

Rekonstrukce se dotkla i autobusové dopravy. Autobusové linky, které běžně obsluhují zastávky „Příbram, Školní“ a „Příbram, Školní, kruhový objezd“ jezdí  po objízdných trasách ulicemi Žežická, Karla Kryla a Seifertova. 

Omezení se dotklo také chodců. Ti musí využívat delší cestu ulicemi Čechovská a Sportovní, případně využít cestu pod základní školou. Přístup do Základní školy Školní bude po celou dobu rekonstrukce zachován hlavním vstupem. Navíc je otevřen vstup ve směru z Brodské ulice.