Biologický průzkum, který nechala zpracovat radnice, potvrdil, že se v místě vyskytuje řada chráněných druhů. A Příbram je nechce nechat napospas osudu. Tamní odbor životního prostředí už se pokusil dosáhnout vyhlášení Fantovy louky maloplošným zvláště chráněným územím. „To ale Středočeský kraj neposvětil, podle jeho stanoviska území stanovené podmínky nesplňuje,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Další možností ochrany území je prohlášení louky významným krajinným prvkem. To je přírodní nebo člověkem vytvořený krajinný útvar, který je nedílnou součástí kulturní a zemědělské krajiny, a přispívá tak k vytváření rázu krajiny. „Z posudků, které máme k dispozici, usuzuji, že se to podaří,“ poznamenal starosta.

Z toho podle Konvalinky vyplývá, že se na některých místech Fantovy louky skutečně stavět nebude. „Především městské pozemky jsou určitě ze hry,“ dodal.

Mokřadní louky

Biologické průzkumy provedené v minulém roce ukázaly, že stav mokřadní Fantovy louky a výskyt zvláště chráněných druhů se v průběhu času stabilizovaly a dále se zlepšují. Především u populace zvláště chráněných rostlin, která se od devadesátých let minulého století výrazně rozšířila.

Už před zadáním průzkumu zdůraznil přírodní cennost lokality například biolog Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Místo představuje unikátní území zachovalých mokřadních luk s neporušeným vodním režimem,“ uvedl s tím, že mezi nejvýznamnější druhy patří velká populace kosatce sibiřského, roztroušeně tam roste upolín evropský nebo orchidej prstnatec májový. Přírodovědci rovněž potvrdili výskyt chráněné ropuchy obecné, skokana štíhlého a zeleného, z ptáků tam žijí bramborníček hnědý nebo chřástal polní.

Následovat by mělo ještě hydrogeologické posouzení lokality. „Město už dostalo několik nabídek od subjektů, které tyto průzkumy provádějí. Vedeme jednání, v jakém rozsahu se průzkumy provedou, a zároveň se řeší to, zda to má zadat samospráva, nebo stát. A s tím souvisí, jestli to máme celé nebo zčásti platit, či ne,“ doplnil příbramský starosta.

Z radnice zní, že se posudky musí provést, ať se to developerům a investorům líbí, nebo ne. Nelze se bez nich totiž obejít. Až podle výsledků dalšího šetření se bude rozhodovat, jak se s lokalitou naloží v rámci územního plánu. Zatím to vypadá, že odbor životního prostředí bude pravděpodobně iniciovat jeho změnu.