Silniční obchvat Mělníka má ulehčit zejména dopravě v ulicích Cukrovarská a Italská, kde byla zjištěna zátěž hlukem asi 80 decibelů. Stavba za přibližně 200 milionů korun by měla být dokončena v roce 2015.

Podle Řiháka by měl být co nejdříve vybudován i obchvat Příbrami za 1,2 miliardy korun, kde je tranzitní doprava vedena přímo historickým centrem. Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová ale sdělila, že se zahájením výstavby se počítá až v roce 2018. Akce je ve fázi aktualizace původní dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a podle Ledvinové se zatím nezačalo s výkupy pozemků.

Kraj podle Řiháka jednal s ŘSD také o petici obyvatel příbramské části Březové Hory, kteří si stěžují na dopravní zátěž a hluk v Rožmitálské ulici. "Tuto petici projedná v nejbližší době zastupitelstvo města Příbrami, jehož jsem členem, a poté ji předá k řešení kompetentním orgánům," dodal hejtman.