Oblastní nemocnice Příbram se jako jediná z nemocnic dokázala oproti průzkumu před deseti lety zlepšit, a to přesto, že ve společnosti neustále roste očekávání. „Už tedy ten, kdo udržel spokojenost pacientů na stejné úrovni, jí musel zlepšit alespoň o to zvýšené očekávání,“ okomentoval výsledky autor dotazníkového šetření Kvalita očima pacientů Tomáš Raiter.

Dotazník vyplňovali pacienti lůžkových jednotek při odchodu z nemocnice. Celkem na ně čekalo přes 50 otázek. Příbramská nemocnice tak jako jediná z pěti hodnocených získala rating „významně nadstandartní“. Za nadstandartní pak byla vyhlášena ON Mladá Boleslav, mírně pod standardem skončila ON Benešov a pod standardem nemocnice v Kladně a Kolíně.

Oblastní nemocnice Příbram pak jako jediná z nemocnic získala Certifikát spokojeného pacienta, a to hned ve dvou kategoriích. Jednalo se o „Sestry lůžkových oddělení“ a „Lůžková zdravotnická zařízení“. Zvláště ocenění pro sestry na lůžkových jednotkách doplňuje nedávný obrovský úspěch vrchní sestra oddělení ARO Ludmily Prokopové, která se stala vítězkou soutěže Sestra roku 2017.

„Mimořádně silná stránka je, že všechna oddělení mají vyrovnané výsledky. To velmi oceňuji a je to výsledek dobré práce managementu. Velmi dobře tady fungují sestry, které jsou hodnoceny velmi dobře, stejně tak dodržování soukromí pacientů, což ne ve všech nemocnicích funguje. To, co by se mohlo zlepšit, problém, který trápí většinu nemocnic, a to je představování lékařů a srozumitelnost odpovědí. Lékaři s pacienty hovoří často, ale ne úplně všechno pochopí, a to je pro efektivitu léčby důležité,“ shrnul silné a slabé stránky příbramské nemocnice Tomáš Raiter.