V posledních letech je často diskutované téma stavby rozhledny v nově vzniklé CHKO Brdy. V minulosti ta původní na kopci Třemšín u Rožmitálu pod Třemšínem shořela a by měla být postavena nová. Původně ji mělo stavět město Rožmitál, ale pozemek na vrchu Třemšín v rámci církevních restitucí přešel do vlastnictví Arcibiskupství Pražského.

Projekt rozhledny již několik let připravuje Arcibiskupství pražské. Podle Jana Liebnra z Investičního odboru Správy majetku Arcibiskupství pražského byl v roce 2017 ve výběrovém řízení z devíti uchazečů vybrán dodavatel architektonického návrhu rozhledny Ateliér Jan Brotánek, se kterým pak zástupci Investičního odboru Arcibiskupství pražského začali přípravné práce na projektu. Jan Liebner upřesnil fázi přípravných prací: „Vrch byl geodeticky zaměřen, vstoupilo se do jednání s Národním památkovým ústavem, archeology, CHKO Brdy a stavebním úřadem v Rožmitálu pod Třemšínem. Po těchto jednáních bylo jasné, že na původním místě, tedy samotném vrcholu kopce rozhledna stát nebude. Archeologický průzkum byl tedy proveden v předhradí, na louce, kde dnes stojí přístřešek s lavičkami. Průzkum dopadl příznivě a i geologický rozbor hornin potvrdil místo jako vhodné pro založení rozhledny,“ pozitivně ohodnotil výsledky představebních průzkumů. Arcibiskupství následně vybralo jednu ze dvou předložených studií, která byla dopracována a znovu projednána s dotčenými orgány státní správy. Autory vítězného návrhu jsou Jan Brotánek a Jan Karel.

A jak má podle projektu chystaná rozhledna vypadat? Podlaha vyhlídkové plošiny bude ve výšce těsně pod 30 metry nad zemí, aby v rozhledu nebránily okolní vrostlé stromy. Základní tvar rozhledny je navržen na principu centrální osy, která je zviditelněna nosnou dřevěnou příhradovou konstrukcí z loupané kulatiny a ocelových válcovaných profilů ve tvaru pravidelného komolého šestibokého jehlanu.

Horní část rozhledny bude tvořena dřevěným vyhlídkovým košem se zastřešením také ve tvaru šestiúhelníku. Ve středu kolem osy rozhledny bude umístěno ocelové točité schodiště se šestibokým půdorysem. Schodiště bude mít mezipodestami, které jsou vždy ob jednu otáčku rozšířeny až ke kraji nosné konstrukce, fungující jako místa pro vyhnutí, anebo jako malé vyhlídky. Střecha rozhledny je nad schodištěm odsazena o stupeň, který tvoří základnu pro kovový latinský kříž.

Vstup do rozhledny bude mít uzamykatelné dveře pro případ nutnosti uzavření přístupu na rozhlednu. Plocha pod rozhlednou bude vydlážděna štípanými kamennými placáky. Protože se jedná o prostor ve zvláště chráněném území, je s tím počítáno v návrhu a to, že příprava konstrukce bude v maximální možné míře prováděna ve výrobní hale a následně v po částech montována na místě, aby bylo omezeno používání těžké techniky na místě stavby a řešena složitost dopravy na místo. Dřevo pro výrobu konstrukce bude pocházet z místních zdrojů polesí Rožmitál pod Třemšínem Arcibiskupství pražského a bude dobýváno dle zásad lunárního dřeva.

Liebner také upřesnil, v jaké fázi je plánovaná výstavba v současnosti: „V současné době se připravuje projektová příprava pro vydání společného povolení. Projekt bude realizován po zdárném dokončení povolovacího procesu, dopracování prováděcí dokumentace stavby, výběru zhotovitele a zajištění financování projektu.“