Bezmocní jsou proti nim zejména senioři, kteří urputnému, předem připravenému a perfektně vymyšlenému a nacvičenému útoku většinou nedokáží čelit a naléhání „šmejdů“ po chvíli podlehnou, osobní údaje předají a jsou úskoky donuceni podepsat nevýhodné smlouvy, z kterých se potom těžko opět vyvážou. Své triky a argumenty dokážou podvodníci velmi rychle obměňovat a stále hledají nové způsoby, jak lidi zmást a obelhat. Města a obce proto přijímají opatření, aby své obyvatele před takovým to jednáním ochránili.

V loňském roce vstoupila v Příbrami a dalších městech a obcích v platnost nová pravidla, která podomní obchod zakazují a zpřísňují. „Stížnosti občanů, především seniorů, které se týkají praktik a jednání některých podomních prodejců, přicházejí na radnici často. Novým tržním řádem proto, stejně jako v mnohých jiných městech, tento prodej zakazujeme,“ uvedl v době jeho uvedení do platnosti starosta Příbrami Jindřich Vařeka a upozornil, že pokud přesto u někoho podomní prodejci zazvoní, má se obrátit na městskou policii. Prodejcům, kteří zákaz porušují, hrozí pokuta až 100 tisíc korun,“ doplnil starosta.

S podomním prodejem mají špatné zkušenosti také další města a obce na Příbramsku, zakázali ho například v Dobříši, Sedlčanech nebo Kosově Hoře, kde platí od roku 2016. Tam občanům zástupci radnice radí, že pokud bude nějaký prodejce v Kosově Hoře nařízení porušovat, je nutné neotálet a věc ihned ohlásit na radnici nebo zavolal na číslo 158 policii. Ve Staré Huti u Dobříše, kde byly v posledních dnech takovéto prodeje také zaznamenány, chodí obyvatelům jako varování před nimi SMS s doporučeními, jak se v případě setkání s nimi zachovat a čeho se vyvarovat.

V minulých týdnech se tento problém objevil opět v Sedlčanech, kdy podomní obchodníci zazvoní a pokud jim někdo otevře, odkazují se na město, které podle nich mělo rozesílat jakousi zprávu, chtějí vyplnit dotazník s osobními údaji. Místostarosty Miroslava Hölzel jejich jednání uvedl na pravou míru a shrnul následovně: „ To jsou podvodníci, vymlouvají se na to, že jsou s městem dohodnutí.“ Hölzel doplnil, u jakého dodavatele město má uzavřené smlouvy: „My, co se týče dodávek pro město, máme uzavřenou holdingovou smlouvu s ČEZ, i pro naše příspěvkové organizace a další subjekty.“

Na otázku, zda je v Sedlčanech podomní prodej, místostarosta odpověděl: „Podomní prodej tu zakázaný je, a pokud se vám tedy tohle stane, volejte 156.“ Jednak je to zakázané, máme to ošetřené vyhláškou a jednak jakmile se odvolávají na město, jeto vždycky podvod.“ Jak uvedl Hölzel již dříve, pokuta se v případě porušení vyhlášky fyzickou osobou může vyšplhat na 30 tisíc korun, pro právnickou osobu až do 200 tisíc korun. A k fintě prodejců, že jsou domluvení s městem, dodal: „Pokud by město něco takového organizovalo, tak se to lidé dozvědí oficiálními zprávami.“

V Dobříši zaznamenali případ podomního obchodníka v posledních dvou dnech. V úterý 9. dubna oznámil jeden z obyvatelů z ulice P. Petroviče podezřelého muže, který mu měl nabízet levnější tarif na odběr elektřiny. Městští strážníci vyrazili na místo a zadrželi muže z Letohradu, který tvrdil, že nic nenabízel, pouze zvonil na domy a vysvětloval výhodnost jiného tarifu. Strážníci muže vykázali z města. Muž neuposlechl a tak večer téhož dne přišlo další oznámení, že opět nabízel v ulici U ovčína levnější elektřinu. Muže tentokrát strážníci nezastihli, z místa utekl. Štěstí měli až ve středu ráno, kdy se jim ho podařilo při nabízení zadržet. Prodejce porušil nařízení obce, věc s ním byla řešena a poté z města odjel. „Podomní prodejce jsme v zimních měsících až tak nezaznamenali, až nyní s oteplením, „přiblížila situaci Alena Kovaříková, zástupkyně velitele městské policie Dobříš.