Velkou změnou oproti pů-vodnímu řádu je na celém území města Příbrami zaká-zán podomní prodej a pochůzkový prodej. Radním už totiž došla trpělivost s prak-tikami mnoha prodejců.

„Stížnosti občanů, především seniorů, které se týkají praktik a jednání některých podomních prodejců, přicházejí na radnici často. No-vým tržním řádem proto, stejně jako v mnohých jiných městech, tento prodej zakazujeme,“ uvedl starosta Příbrami Jindřich Vařeka a upozornil, že pokud přesto u někoho podomní prodejci zazvoní, má se obrátit na městskou policii.

„Prodejcům, kteří zákaz porušují, hrozí pokuta až 100 tisíc korun,“ doplnil sta-rosta. Na charitativní akce prováděné formou pochůzkového prodeje se nařízení Tržního řádu o zákazu pochůzkového prodeje nevztahuje.

Místostarosta města Václav Švenda upozornil, že na slavnosti a jiné příležitostné akce na náměstí TGM, jako jsou například adventní a jiné sportovní akce a kulturní slavnosti, pořádané během roku, se nařízení nového tržního řádu vztahovat nebude.

Nový tržní řád tvoří základ povolovacích řízení v souvislosti s restauračními předzahrádkami. „Předzahrádky patří k let-nímu koloritu města, jsou součástí jeho nabídky služeb a na přechodnou dobu poskytují i nové pracovní příležitosti. Ale někdy se proti nim obyvatelé bouří, a to zejména kvůli hluku a ruše-ní nočního klidu,“ uvedl sta-rosta s tím, že řád, stejně jako v minulosti, omezuje provoz předzahrádek na dobu od 8 do 22 hodin.

Jedinou výjimku nově dostala restaurace v Orlově, kde je maximální provozní doba v pátek a v sobotu prodloužena do 24 hodin.

„Předzahrádka restaurace Na samotě u lesa je v osadě Orlov, mimo město a bytovou zástavbu, její provoz tak ne-narušuje dobu nočního klidu,“ doplnil starosta s tím, že se jedná o první pokus výjimky. „Uvidíme, jak to bude fungovat,“ uzavřel.

Nový tržní řád nahradí původní, již nefunkční. Zásadními změnami jsou aktualizace platné legislativy, zjednodušení, zpřesnění ter-minologie a jednoznačné dořešení podomního a pochůzkového prodeje. Za porušení tržního řádu hrozí jak fyzické tak právnické osobě pokuta až 100 tisíc korun.

S podom-ním prodejem mají špatné zkušenosti také další obce na Příbramsku, zakázali ho například v Dobříši, Sedlčanech nebo Kosově Hoře. Strážníkům toto nařízení podle sedlčan-ského místostarosty Miro-slava Hölzela zlehčí práci.

„I kdyby měl prodejce všechny licence a náležitosti, tak tímto způsobem v Se-dlčanech nabízet nebo prodávat zboží nebude,“ řekl. Pokuta se v případě porušení vyhlášky fyzickou osobou může vyšplhat na 30 tisíc korun, pro právnickou osobu až do 200 tisíc korun.

I v Sedlčanech ale po změně vyhlášky zůstal zachován sezonní prodej, který se týká vánočních kaprů a stromků, nabízení produktů při trzích, které jsou na náměstí jednou měsíčně nebo při farmářských trzích konaných čtyřikrát ročně.

Plné znění nařízení jsou k dispozici na webových stránkách měst.