Vzpomínky z kroniky

Podnět k tomu asi zajisté dala v první řadě obec se svým starostou vysokorozeným panem baronem Fr. Mladotou v čele a několik probudilých občanů, zvláště L. Kratochvíla, majitele hostince na „Radnici“, Franze Josefa Klempíře z Hory Kosovy a Rud. Zelenky, tajemníka obecního.

Ustavující valná hromada konána dne 5. června 1876, v níž zvolen byl starostou vysokorozený pán František, svobodný pán Mladota ze Solopysk na Červeném Hrádku, velitelem ob. tajemník R. Zelenka, náměstkem velitele L. Kratochvíl a jednatelem a účetním Boh. Fiala kamnář z Hory Kosovy. Členů bylo zapsáno 31, z toho přispívajících 20.

Od tohoto roku až do roku 1880 nezachovaly se nijaké zápisy, jen seznamy členů byly vedeny. Veškerou správu v těchto letech vedl a takřka duší sboru byl, jak staří členové tvrdí, L. Kratochvíl, který již byl také velitelem.

Že si finančně sbor také dobře stál, sluší děkovati zvláště celému vysokorozenému rodu pánů Mladotů, který vůbec láskou a obětavostí ku věcem hasičským lnul. V prvních těchto létech také zakoupena byla asi čtyřkolová stříkačka, která ještě dodnes po opravení svém dobré služby koná.

To jsou nejstručnější zprávy v těchto čtyřech letech. Že můžeme už teď rok po roce od roku 1880 podávati zprávy výroční po sobě, byla asi příčinou píle jednatele a účetního B. Fialy, kamnáře v Sedlčanech bydlícího.