Z historie vyplývá, že Hostomice, dle starého pravopisu Gostomice, byla sídlištěm rodu jehož předek se jmenoval Gostom. Z písmene G se postupem času stalo H a Gostomice se přejmenovaly na Hostomice. Vesnice původně stála výše na sever, u polní cesty ze Skřiple k Bezdědicům.

První historické zprávy jsou ze 14. století. Pozemky, na kterých nyní město stojí, byly původně královské. Do 14. století byly Hostomice trhovou vsí. V té době měl Vilém Zajíc z Valdeka některé statky v Hostomicích a pojal úmysl vyzdvihnouti je na městečko, proto žádal krále Jana Lucemburského o povolení.

Ačkoliv k tomu získal pozemky z královského majetku, nemohl záměr dokončit, protože v roce 1318 padl. Jeho syn Zbyněk zdědil statky v Hostomicích a listinu, ve které mu král potvrzuje darování pozemků k založení městečka.

Když přišli Hostomičtí roku 1343 do Prahy před svého pána Hynka Berky z Dubé, museli mu oznámit, že výsadní list s právy ztratili. Proto jim Hynek Berka z Dubé ve jménu krále vydal 3. května 1343 na Pražském hradě novou nadační listinu.