Bartošova vila stojí na návrší, nedaleko kostela Povýšení sv. Kříže, který byl postaven již v roce 1589, pravděpodobně na místě původní hradní kaple. Byla zřejmě postavena v místech mnohem starší stavby, která je zakreslena na katastrální mapě z roku 1839 a obýval ji Johan Kamenický. Byl tam však zřejmě v nájmu, protože pozemek patřil rodu Collo-redo-Mannsfeld.

V roce 1921 dům na základě trhové smlouvy odkoupil pozdější významný mecenáš české kultury Václav Palivec. Nový majitel nechal postavit nové oplocení rozsáhlého pozemku a rondokubistické branky, kterou vypracoval mladý architekt Jaroslav Stránský s Josefem Šlégrem v roce 1921.

Nový majitel měl navíc s celkovým pozemkem kolem vily velké plány a postupně zde nechal vybudovat rozsáhlou okrasnou zahradu, která tvořila takový protipól nedalekého dobříšského zámku. U domu vzniklo přístaviště pro loďky, terasy ve svahu a okrasné keře.

Dříve než však mohlo dojít i na velkorysou přestavbu samotného domu, rozhodl se Palivec dům prodat, protože se mu podařilo koupit zámek v Osově.

K prodeji vily na Dobříši továrníku Bartošovi zřejmě došlo již v roce 1928. Rodinný lékař, který léčil syna Bartošových, doporučil kvůli jeho zdravotnímu stavu, aby co nejdříve opustil Prahu a přestěhoval se na venkov.

Petr Kadlec