Největší rozkvět osídlení zažilo v mladší době železné, protože Keltové tam založili oppidum při důležité vltavské cestě jako součást opevnění kolem poloviny 2. století před naším letopočtem. Opustili ho asi po polovině 1. století před naším letopočtem.

Ve středověku tam stála tvrz , kde v roce 1419 dokonce došlo k ozbrojenému střetu mezi husity a katolíky. V místě zvaném Hradce, téměř uprostřed dřívějšího keltského oppida, se nachází původně novověký dvůr, který je dodnes obydlen.

Místo bylo v minulém století podrobeno archeologickému průzkumu. Ten odhalil areál o ploše nejméně 40 hektarů se systémem důmyslného opevnění včetně několika bran.