U komorního soudu v Praze byla část svědků z pičínského panství. Vesměs vypovídali, že Kateřina byla počestná paní. U soudu se pak objevil Prokop, kožešník z Nového města Pražského. Na Pičíně ani Karlštejně nežil, a proto nebyl zastrašováním Kateřiny ovlivněn.

Vypověděl, že jeho sestru ubila paní Kateřina na pičínské tvrzi pohrabáčem a Dorotu, dceru kováře z Pičína, nechala zavěsit hlavou přes bidlo dolů. K hlavě jí dala přivázat moždíře, a když bylo zřejmé, že Dorota mučení nepřežije, poslala ji k matce domů. Zde nešťastnice měla hodinu po příchodu skonat.

Po tomto svědectví se i další svědci rozhodli vypovědět podle pravdy. Také uvedli, že nebylo výjimkou, kdy Kateřina vláčela často některou ze služebných za vlasy po komnatě, pacholka, který jí odporoval, že právě nemá čas, nechala bez provazu vhodit do hladomorny, a z kočky, která jí potrhala krajky, dala zaživa stáhnout kůži. Dívkám měla vyrývat rýhy do masa a sypat do nich sůl, polévat je ledovou vodou nebo rozškvařeným máslem.

Rozsudek byl vynesen 23. ledna 1534. Paní Kateřina přiznala celkem ke čtrnácti vraždám, přičemž toto přiznání mohlo být vynucené mučením. Byla uvězněna a ponechána svému osudu. 27. února 1534 byla vsazena do věže Pražského hradu Mihulka. 15. března 1534 byla po 14 dnech věznění nalezena mrtvá. Její ruce prý byly okousané na kost.

Petr Kadlec