Obrázek toho, jakou odezvu měly listopadové události v Příbrami, přináší historické fotografie.

Představitelé Národního výboru v Příbrami při slavnostním vyhlášení samostatné Československé republiky z balkonu báňského ředitelství dne 29. října 1918.
Pohlednice z minulosti: Vyhlášení samostatného státu v Příbrami